TITULUS – PRIVACYBELEID

1. Waarom een privacybeleid ?

Het onderhavige Privacybeleid richt zich tot alle bezoekers/gebruikers van onze website, de houders van een klantenrekening bij Titulus, de klanten van Titulus die online producten kopen op onze website, alsook de geadresseerden van onze nieuwsbrieven (hierna « u »).

Ons Privacybeleid heeft tot doel u te informeren met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, wanneer u onze website bezoekt of online een bestelling plaatst, de doeleinden van dat verzamelen, de manier waarop wij deze gegevens gebruiken en uw rechten hieromtrent.

2. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens in het kader van onze diensten ?

TITULUS PICTUS S.A., waarvan de kantoren zich bevinden op het volgende adres : Waversesteenweg 167A, 1050 Elsene, ingeschreven in de KBO onder het ondernemingsnummer 0835.631.442, telefoon : +32 (0)2 512 98 30, e-mail : info@titulus.be, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en op welke grond ?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De tabel hieronder geeft deze doeleinden en de overeenkomstige rechtsgrond nauwgezet weer.

Doeleinde
Rechtsgrond
Het beheer van de klanten, van de bestellingen en van de opvolging van de klantrelatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de handelingen uit te voeren met betrekking tot het beheer van de klanten en overeenkomsten (klantenrekeningen, plaatsen van bestellingen, betaling, leveringen, facturatie, boekhouding, opvolging van de klantrelatie, enz.)
De uitvoering van een overeenkomst (Artikel 6.1.b) AVG).

Wij hebben ook een (commercieel) gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verzamelen en te gebruiken om zo uw klanttevredenheid te evalueren (Artikel 6.1.f) van de AVG).
Het beheer van de meningen over de producten, diensten of inhoud

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw meningen te evalueren en onze diensten te verbeteren.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken die verband houden met meningen die op onze website worden gepubliceerd om de sterke en zwakke punten van de producten, diensten en inhoud die wij aanbieden te identificeren (Artikel 6.1.f) van de AVG).
Het beheer van klachten

Wij verwerken uw persoonsgegevens om eventuele klachten in het kader van de verkoop van onze producten te behandelen.
De uitvoering van een overeenkomst (Artikel 6.1.b), AVG).

Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken om zo onze belangen te verdedigen, in het bijzonder in het kader van een rechtsvordering (Artikel 6.1.f) van de AVG).
De statistieken

Wij behandelen de persoonsgegevens voor statistische enquêtes of het produceren van statistische resultaten, in het bijzonder ter verbetering van onze websites, producten en diensten.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken om de websites en de aangeboden producten en diensten te verbeteren (Artikel 6.1.f) van de AVG)
De marketing ten aanzien van onze klanten en niet-klanten.

Wij verwerken de persoonsgegevens met name voor het versturen van nieuwsbrieven (newsletters) en promotionele aanbiedingen.
We hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens van onze klanten (met name de rechtstreeks verkregen gegevens in het kader van de verkoop van een product) te verwerken om hen zo te informeren over de producten en promoties die hen zouden kunnen interesseren en fideliseren/opnieuw te engageren.

Op grond van artikel XII.13(1) van het Wetboek van economisch recht en van het Koninklijk besluit van 4 april 2003 verwerken we, na hiervoor de voorafgaande toestemming te hebben gekregen, de gegevens met betrekking tot de elektronische gegevens van niet-klanten om hen zo te informeren over de producten en promoties die hen zouden kunnen interesseren.

4. Welke gegevens verzamelen wij over u ?

De over u verzamelde persoonsgegevens worden rechtstreeks door u verstrekt en worden verwerkt op grond van de uitvoering van een overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang of uw toestemming (zoals beschreven in sectie 3 hierboven).

De verschillende soorten verzamelde persoonsgegevens zijn de volgende :

  • persoonlijke identificatiegegevens ;
  • contactgegevens ;
  • financiële en bankgegevens of gegevens met betrekking tot de transacties die u uitvoert ;
  • de gegevens met betrekking tot uw consumptiegedrag, uw gewoontes en voorkeuren voor wat betreft het gebruik dat u maakt van onze producten en diensten ;
  • gegevens met betrekking tot de uitwisselingen die wij met u hebben (bv. vragen in verband met een product of dienst) ;
  • gegevens met betrekking tot uw meningen over onze producten, diensten, inhoud ; en
  • gegevens met betrekking tot de opvolging van de commerciële relatie.

Wanneer de persoonsgegevens vereist zijn, wordt dit aangegeven door een sterretje. Indien u ons deze gegevens niet bezorgt, zijn wij niet in staat de gevraagde dienst uit te voeren (met name gevolg te geven aan uw bestelling). Soms worden er ook persoonsgegevens zonder sterretje gevraagd. Deze zijn niet verplicht en hebben enkel en alleen tot doel ons te helpen uw voorkeuren beter te leren kennen en u de dienst voor te stellen die daar het beste op aansluit.

5. Worden uw persoonsgegevens naar het buitenland overgedragen ?

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens naar het buitenland worden overgedragen (bijvoorbeeld voor de webhosting). In dat geval gebeurt de overdracht alleen naar een land (of geadresseerde) dat een voldoende hoog beschermingsniveau verzekert, zoals bijvoorbeeld door middel van Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

De bewaartijd van uw persoonsgegevens verschilt naargelang de verschillende doeleinden van de verwerking en de eventuele wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens te bewaren. Deze bewaartijden zijn als volgt :

Doeleinde van de verwerking
Bewaartijd
Het beheer van de klanten, de bestellingen en de klantopvolging
De bewaartijd bedraagt 10 jaar vanaf het plaatsen van de laatste bestelling
Het beheer van de meningen van de personen over onze producten, diensten of inhoud
De bewaartijd van de meningen over onze producten, diensten of inhoud verloopt op het einde van de commercialisering van het betreffende product, de dienst of inhoud
Het beheer van klachten
De bewaartijd bedraagt 10 jaar vanaf het plaatsen van de laatste bestelling
De statistieken
De bewaartijd bedraagt 3 tot 10 jaar naargelang het doeleinde waarvoor het gegeven oorspronkelijk verzameld werd
De marketing
De bewaartijd bedraagt 3 jaar vanaf de laatste actie/reactie van de betrokken persoon

7. Wat zijn uw rechten inzake uw persoonsgegevens en hoe kan u die uitoefenen ?

U beschikt over de volgende rechten inzake uw gegevens : het recht op toegang, het recht op verbetering, het recht om te worden gewist (recht op vergetelheid), het recht om bezwaar aan te tekenen, het recht op portabiliteit. U kan eveneens richtlijnen vastleggen met betrekking tot het bewaren, het wissen en het communiceren van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren per telefoon : +32 (0)2 512 98 30 of per e-mail : info@titulus.be.

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord of in geval van tekortkoming, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/) per post (Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel) of per e-mail (contact@apd-gba.be).

8. Gebruiken jullie cookies ?

Wij kunnen cookies op uw terminal plaatsen via uw webbrowser. Deze registreren informatie met betrekking tot uw navigatie op onze website. Deze informatie wordt gelezen tijdens uw volgende bezoeken aan onze website, om uw navigatie op onze website mogelijk te maken, te vereenvoudigen, alsook uw gebruik van de diensten. De gebruikte cookies zijn de volgende :

  • functionele cookies : deze cookies zijn onmisbaar om bepaalde functies te kunnen gebruiken (inloggen op klantenrekening, registratie van het winkelmandje…) ;
  • statistische cookies : deze cookies stellen ons in staat bezoekersstatistieken op te stellen om de diensten en voorgestelde aanbiedingen op onze website te verbeteren en technische informatie van uw terminal te weten te komen (gebruikte browser, enz.) om de raadpleging van onze website zo goed mogelijk aan te passen; en
  • social media cookies : Wij bieden op onze site knoppen aan om inhoud te delen op sociale media (facebook, instagram…). Wanneer u onze webpagina bezoekt, kan het sociaal netwerk deze visualisatie koppelen aan uw profiel, zelfs indien u niet op de knop klikt en niet verbonden bent met dit netwerk. Deze sociale netwerken kunnen dus cookies achterlaten vanuit onze website. Wij hebben geen controle over de procedés die ze gebruiken om de informatie betreffende uw navigatie en de persoonsgegevens waarover ze beschikken te koppelen. Wij raden u dan ook aan om de gebruiksvoorwaarden van deze sociale media erop na te slaan.


U kan de installatie van deze cookies weigeren of aanpassen, door uw browser te configureren (cf. details hieronder naargelang de gebruikte browser). Het kan echter zijn dat het gebruik van onze website daarna veranderd of zelfs onmogelijk blijkt. De configuratie van elke browser is anders. Daarom nodigen wij u uit het hulpmenu van uw browser te raadplegen :


10e SALON DES
VINS NATURELS

6 & 7 AVRIL

Nous sommes très heureux de vous accueillir le 6 et 7 avril 2024 pour notre salon annuel ! Vous pourrez y retrouver pas moins de 29 vigneron.ne.s, distillateur.rice.s et brasseur.sseuse.s venu.e.s de France, d’Italie, d’Autriche, d’Allemagne, d’Espagne et de Belgique.

QUAND
Samedi 6 et dimanche 7/04
de 12h à 19h


Ancien garage américain au 156, Chaussée de Wavre – 50m de Titulus

PRIX
10€ l’entrée pour les deux jours